Projektjeink
ABA-Belsőbáránd bronzkori földvár
2010. júl. 2. A bejegyzés szerzője: Rákóczi Gábor 0
ABA-Belsőbáránd bronzkori földvár

A Dinnyés-Kajtor csatorna bal partján húzódik az a völgyoldal, amely kisebb – rá merőleges – bevágódású mellékvölgyeivel a Seregélyestől húzódó löszplatót zárja le. A táj geomorfológiája a lösz formakincséből mutatja be a jellegzetes alakulású, haránt módon hátravágódó mellékvölgyeket, illetve a közéjük ékelődő kisebb löszpiramisokat. Ezek közül az egyiken bronzkori földvár helyezkedett el.

A mintegy 20 hektáros területen jól megfigyelhetők a löszgyep társulás különböző típusai, az egészen nyílt, erodálódott állományoktól kezdve a zárt, széleslevelű pázsitfüvek által dominált állományokig.

Talán az országban is egyedülálló az a fragmentum, amelyben a tátorján, a borzas macskamenta, a szennyes ínfű , a tavaszi hérics és más védett növényfajok élnek.

A várhatóan 2000-ben megkezdődő védetté nyilvánítás célja a fenti, botanikai kuriózum megőrzése.

Hozzászólás